Go to Top

Metode og Redskabsudvikling

Vi har i Hotspot været meget glade for vores samarbejde med Rådgivende Sociologer. Et samarbejde der har været præget af stor fleksibilitet. I fællesskab har vi fået udviklet et spørgeskema, der på overskuelig måde viser udvikling i vores resultater fra år til år. Der er indsamlet data på kompetent vis og udarbejdet et materiale, vi på nem vis har kunnet anvende i vores oplæg til kommunens borgmestre og i vores eget arbejde.

Martin Bæksgaard Jacobsen, Analyse- og udvikling, Hotspot Nørrebro

Vi sætter alle sejl ind på at gøre det komplicerede simpelt, når vi skal hjælpe dig med at udvikle en metode eller et redskab, så du selv kan måle på fx holdninger, trivsel, effekt eller implementering.

Vi udvikler simple redskaber, der giver dig et enkelt overblik over en ofte kompliceret virkelighed, som ofte involverer mange indsatser og aktører. Vi har blandt andet god erfaring med at udvikle kontekstafhængige måleværktøjer, der gør det muligt at følge en udvikling over tid og giver det perfekte grundlag for at pinpointe væsentlige problemfelter og identificere mulige løsninger og tiltag.

Vi har fx udviklet et redskab, så boligområder kan tage temperaturen på trivslen blandt beboerne, og en metode som gør det muligt at følge effekten og udviklingen af efterværnsindsatsen i en kommune.