Go to Top

Foredrag og Workshops

Vi brugte i foråret 2013 Esther fra Rådgivende Sociologer som oplægsholder på et kursus for frivillige på vores familielejre. På meget fin vis vekslede hun mellem det teoretiske og det praksisnære, og oplægget var både fængende og let forståeligt. Budskaberne blev formidlet professionelt, troværdigt og med stor forståelse for målgruppens forhåndsviden og forventninger.

Line Thaudal Jacobson, Udviklingskonsulent, Dansk Røde Kors

Savner din organisation viden, inspiration eller nye indsigter, så ring til os. Vi kan bookes til foredrag, undervisning og workshops på fx temadage, konferencer eller gå-hjem-møder.

Vi elsker at dele vores nyeste viden og erfaringer fra praksis, og at kaste vores sociologiske blik på nye typer af problemstillinger. Vi er vant til at formidle til forskellige målgrupper og sætter en ære i at lave en tydelig kobling til den virkelighed, viden skal bruges i. Derfor vægter vi også den forudgående snak, der sikrer relevans og anvendelighed af vores input, ligesom vores oplæg altid lægger tråde ud til refleksion og dialog.

Vi formidler om en lang række forskellige emner og i vidt forskellige sammenhænge. Udvalgte eksempler er:

• Social kapital i sundheds- og forebyggelsesarbejdet (foredrag og workshop, Sund By Køge)
• Implementering af forskningsbaserede forebyggelsesindsatser (undervisning, Institut for Folkesundhed, KU)
• Unge og klima (undervisning, Sociologisk Institut, KU)
• Diskrimination i nattelivet (foredrag, Århus Kommune)
• Unge og tryghed i nattelivet (foredrag, Det Kriminalpræventive Råd)
• Det gode naboskab – om trivsel i boligområder (seniorkursus, Bo-Vest)
• Risikoungdom (workshop, SSP)
• Social kapital og det moderne folkebibliotek (foredrag, Gentofte Bibliotekerne)
• Ungdomskultur (foredrag, Børnerådet)
• Pædagoger og professionalisering (foredrag, Universitetet i Stavanger)
• Effekter af feriehjælp (foredrag, Røde Kors)