Go to Top

Evalueringer

Vores praksisnære evalueringer giver dig indsigt i, hvordan og hvorfor en indsats virker, og kommer med anbefalinger til, hvordan din organisation forbedrer praksis og forankrer nye indsatser.

Vores erfaring er, at en brugbar evaluering primært opnås ved at gå i dybden med processen. Vores evalueringer udmærker sig derfor ved altid at tage højde for kontekst og ved at inddrage alle indsatsens involverede parter. Af samme grund er vores anbefalinger til forandring præget af en dyb forståelse og respekt for de mennesker, der skal ændre praksis.

Vi følger oftest en indsats fra start til slut, så den løbende kan justeres på baggrund af evalueringen. Desuden har vi god erfaring med at benytte forskellige former for evaluering inden for rammerne af den samme indsats, så længe fokus forbliver, at slutproduktet skal være jeres redskab til at forbedre praksis.