Go to Top

Ydelser

Vores kerneydelse er at skabe indsigter, der inspirerer til at gøre praksis bedre. Vi arbejder ud fra den grundantagelse, at sociologien giver nye perspektiver på kendte problemstillinger, og at høj faglighed, teoretisk indsigt og et godt greb om de klassiske metoder, er forudsætningen for at forstå vigtige sammenhænge og levere et produkt, der er brugbart for dig og din organisation.

Firmaets historie går 40 år tilbage i tiden. I den periode har vi undersøgt og analyseret menneskers handlinger, ønsker, holdninger og behov i krydsfeltet mellem sociale strukturer og individets frie vilje. Den sociologiske tilgang er på mange måder skæv, og vi ser hos vores kunder, at vores vinkel ofte giver en anderledes og helt ny viden og skaber mange aha-oplevelser.

Vi arbejder bredt med sociologiske problemstillinger, men har særligt specialiseret os inden for områderne sundhed, udsatte, social kapital, by/bolig og unge.