Go to Top

Undervisning om spørgeskemateknik for medarbejdere i Høje Taastrup Kommune

Vi underviste den 29. maj en lang række medarbejdere fra Høje Taastrup Kommune i surveymetoden – fra idéen undfanges til data skal afrapporteres. Undervisningen havde fokus på, hvordan kommunens medarbejdere selv kan tilrettelægge en sådan undersøgelse og den svære kunst det er at lave et spørgeskema, der giver svar på det, man gerne vil vide noget om. Desuden havde undervisningen fokus på, hvad medarbejderne skal stille sig selv af kritiske spørgsmål, når de gennemser resultaterne fra andres spørgeskemaundersøgelser.  Der var tale om en meget praktisk dag, som direkte blev omsat i en række af de projekter, som medarbejderne sad med.