Go to Top

Social Kapital

Social kapital handler om meget andet end hygge. Det handler om den merværdi, der opstår, når folk indgår i relationer præget af tillid, normer og gensidighed.

I Rådgivende Sociologer har vi specialiseret os i at inddrage social kapital som en særlig analytisk tilgang til forskellige undersøgelsesfelter. I vores arbejdsklimamålinger hjælper social kapital os til at se, hvordan en lav grad af tillid mellem medarbejdere i en virksomhed hindrer videndeling, effektiv udnyttelse af hinandens kompetencer, besværliggør arbejdsgange og påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Alt sammen noget, der kan ses på bundlinjen. I vores naboskabsmålinger bruger vi social kapital til at forstå, hvordan trivslen i nogle boligområder er meget bedre end i andre til trods for en ensartet beboersammensætning. Her bidrager social kapital med bløde data, og viser at den største trivsel ganske enkelt findes der, hvor beboere inddrages i beslutninger, hilser på hinanden og kan låne en skruetrækker af naboen.

Du kan læse meget mere om social kapital, hvis du slår et smut om socialkapital.dk. Her deler vi ud af vores viden og kommer med eksempler på arbejdet med eget og andres arbejde med social kapital i praksis.

www.socialkapital.dk