Go to Top

Trygfonden

  • Undersøgelse af partnervold med dødelig udgang, 2015
  • Opfølgende undersøgelse af viden om Hjertestartere, 2013
  • Evaluering af projekt Hjertestarter, 2011
  • Evaluering af foredragsrække med Peter Mygind i skoler om social ansvarlighed, 2009
  • Undersøgelse af sociale overdrivelsers betydning for utryghed i forbindelse med vold i nattelivet, 2009
  • Undersøgelse af, hvorfor nogle unge mænd anvender vold i nattelivet, 2009
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt unge om deres oplevelse af vold og utryghed i nattelivet, 2008
Tilbage til oversigten