Go to Top

Social- og Integrationsministeriet

  • Vores Fælles Fremtid, hjemmeside og undervisningsmateriale om etnisk gruppedannelse i grundskolen, 2012
  • Afdækning af ressourcer samt hvad der skal til for at fastholde og tiltrække nye kvinder på Horne Land, 2009
  • Evaluering af projekt ‘Ressourcepædagoger’, 2006-2008
  • Udvikling af redskab til at måle social kapital i boligområder, 2006-2008
Tilbage til oversigten