Go to Top

Region Hovedstaden

  • Evaluering af projekt Virker Hverdagen, 2015-2016
  • Evaluering af implementering af forløbsprogram for demens, 2013
  • Undersøgelse af tværsektorielle overgange i psykiatrien, 2011-2012
  • Undersøgelse af oplevelsen af sammenhæng i behandlingsforløb blandt ældre medicinske patienter og pårørende til demente, 2011
Tilbage til oversigten