Go to Top

Palliativt Videncenter

  • Dataindsamling blandt 1000 tilfældigt udvalgte danskere om syn på døden og livstruende sygdom, 2012
  • Kvalitetssikring af spørgeskemaer, 2012
Tilbage til oversigten