Go to Top

Københavns Universitet

  • Dataindsamling vedrørende unges viden om og brug af alkohol og stoffer, 2015
  • Dataindsamling blandt unge i alderen 18-35 år vedrørende holdninger og adfærd i forhold til klima, Sociologisk Institut, 2010
  • Spørgeskemakonstruktion til undersøgelse af relevansen af en ny sundhedsfaglig uddannelse, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, 2008
  • Dataindsamling i forbindelse med PhD om madkvalitet og risikohåndtering i forhold til fødevarer, Institut for Fødevaresikkerhed, 2007

 

Tilbage til oversigten