Go to Top

Københavns Kommune

  • Holdningsbearbejdning – kildesortering skal være en positiv social norm, Teknik og Miljø, 2016-2017
  • Dataindsamling i forbindelse med undersøgelsen Unges syn på diskrimination i det københavnske natteliv, 2014
  • Evaluering af det kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro under HOTSPOT sekretariatet, 2013-2014
  • Evaluering af det kriminalpræventive samarbejde på Nørrebro under HOTSPOT sekretariatet, 2011-2012
  • Undersøgelse af bibliotekernes telefonservice, Kultur og Fritid, 2011
  • Undersøgelse af parkeringsforhold og parkeringsstrategier blandt beboerne i 6 udvalgte områder af København, Teknik og Miljø, 2008
  • Undersøgelse af unge nydanskeres, politiets, restauratørers og dørmænds oplevelse af diskrimination i nattelivet, Børn og Unge, 2007
Tilbage til oversigten