Go to Top

KAB

  • Social kapital blandt børn, unge og beboere med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk, 2007-2009
  • Social kapital i boligområder, 2004-2006 
Tilbage til oversigten