Go to Top

Hjerteforeningen

  • Samarbejde om Projekt Sundhedsledelse, 2015-2017
  • Dataindsamling blandt 5000 respondenter vedrørende livet med hjertesvigt, 2014
  • Opfølgende undersøgelse af viden om hjertestartere, 2013
  • Undersøgelse af barrierer for at træde til ved hjertestop, 2013
  • Evaluering af projekt Hjertestarter, 2011
  • Undersøgelse af hjertesyges oplevelser, ønsker og behov i forbindelse med deres behandling og rehabilitering, 2011
  • Måling af arbejdsklima og social kapital blandt Hjerteforeningens ansatte, 2008
Tilbage til oversigten