Go to Top

Det Kriminalpræventive Råd

  • Evaluering af projekt Forebyggelse af Ungdomskriminalitet, 2014-2016
  • Dataindsamling i forbindelse med undersøgelsen Unges syn på diskrimination i det københavnske natteliv, 2014
  • Evaluering af foredragsrække med Peter Mygind i skoler om social ansvarlighed, 2009
  • Undersøgelse af sociale overdrivelsers betydning for utryghed i forbindelse med vold i nattelivet, 2009
  • Undersøgelse af, hvorfor nogle unge mænd anvender vold i nattelivet, 2009
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt unge om deres oplevelse af vold og utryghed i nattelivet, 2008
Tilbage til oversigten