Go to Top

Dansk Psykolog Forening

  • Spørgeskemaundersøgelse om arbejdsvilkår blandt medlemmerne i Dansk Psykolog Forenings ledersektion, 2010
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunalt ansatte psykologer om arbejdsvilkår, 2009
  • Fokusgruppeinterviews blandt kommunalt ansatte psykologer om arbejdsvilkår, 2009
Tilbage til oversigten