Go to Top

Ældresagen

  • Evaluering af projekt “Ud af busken”, et projekt der har til formål at bryde isolationen for ensomme ældre, 2010-2013
Tilbage til oversigten