Go to Top

Sara Lea Rosenmeier

sara

Direktør, chefkonsulent, cand.scient.soc.
slr@rso.dk – tlf 33153626 – mobil 61304850

Medstifter af og partner i Rådgivende Sociologer ApS. Saras kerneområder er evaluering af sociale indsatser, social kapital, børn og unge samt forskellige sårbare og udsatte grupperinger. Sara har redigeret og bidraget til antologien “Social kapital som teori og praksis”, der drager social kapital ind i en anvendelsesorienteret forståelsesramme, og er medforfatter på bogen “Spørgeskemaer i virkeligheden”. Sara udarbejder og gennemfører både kvantitative og kvalitative undersøgelser og fungerer endvidere som foredragsholder i mange forskellige sammenhænge. Sara er beskikket censor ved de sociologiske uddannelser på Københavns-, Aarhus-, Aalborg og Syddansk Universitet.