Go to Top

Malene C. Meldgaard

malene_lille

Netværkspartner, cand.scient.anth.
malene.meldgaard@gmail.com, tlf. 33153626 – direkte 61353040

Malene er uddannet antropolog og var fra 2009-2015 partner i Meldgaard & Zennaro ApS – et antropologisk rådgivningsfirma hun selv var med til at stifte. Malene har bred erfaring med at arbejde antropologisk og har antropologiens anvendelse i erhvervslivet som sit kerneområde. Opgaverne spænder fra idé- og konceptudvikling og corporate branding til brugerdreven innovation og social inklusion. De antropologiske indsigter omsættes til noget fysisk og konkret som eksempelvis bøger og designguides med konkrete byggeanvisninger – altid tilpasset målgruppen i både sprog og grafisk udformning. Som eksempler kan nævnes Kjær & Sommerfelt, hvor Malene indgik i tæt samarbejde med ejerne om en nytolkning af den gamle vingrossists historie og med afsæt heri forestod en nyindretning af vinbar og konferencelokaler samt udarbejdelse af Jubilæumsbogen “100” for Teknisk Museum. I gennem det sidste år har Malene udarbejdet og gennemført en lang række evalueringer og kvalitative undersøgelser for forskellige organisationer og fonde. Desuden har hun arbejdet med brugerinddragelse af indsatte i fængsler og arresthuse i forbindelse med udvikling og indretning af fælleslokaler, herunder brugerindragelse af de indsattes børn.