Go to Top

Esther Nørregård-Nielsen

esther

Direktør, chefkonsulent, cand.scient.soc, ph.d.
enn@rso.dk – tlf 33153626 – mobil 60630184

Medstifter af og partner i Rådgivende Sociologer ApS. Esther har specialiseret sig indenfor samfundsvidenskabelig metode, herunder udformning af spørgeskemaer samt dataindsamling og analyse. Hun er således også hovedkraften i firmaet bag surveyeksperten.dk. Esther har udgivet, redigeret samt været medforfatter til en række bøger, antologier og artikler og optræder ofte som foredragsholder. Senest har hun  været medredaktør på en nyudgivelse af bogen “Spørgeskemaer i virkeligheden”, der i 2009 vandt en særpris ved forlaget Samfundslitteratur samt medredaktør af et temanummer om Grønland i Dansk Sociologi samt af et festskrift for professor Peter Gundelach. I 2016 gennemfører Esther en masteruddannelse i bestyrelsesarbejde. Esther har siddet og sidder i en række bestyrelser herunder bestyrelsen for Dansk Selskab for Surveyforskning. Hun er beskikket censor ved De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.