Go to Top

Om os

Vi er en gruppe af stabile og erfarne medarbejdere, som alle har humanistiske og samfundsvidenskabelige universitetsuddannelser bag os. I tilgangen til vores kunder sætter vi en ære i at forstå den enkelte organisations udfordringer, og hvad der er vigtigt og særligt for den foreliggende problemstilling. Bredden i vores opgaver fordrer et højt fagligt niveau og en stærk faglig profil samt erfaringer med – og kendskab til – nye såvel som afprøvede metoder.

Vores medarbejdere opkvalificeres via kurser og efteruddannelser. Herudover arbejder vi til stadighed for at sikre kvaliteten af vores opgaveløsning og kvalificere vores rådgivning ved at arbejde sammen med universiteter, sidde med i bestyrelser, indgå i ekspertpaneler, forestå og indgå i udgivelser samt ved at fungere som censorer ved landets universiteter inden for økonomi, organisation og samfundsvidenskab.

Vi tror på vigtigheden af netværk og faglige fællesskaber. Derfor forestår vi med jævne mellemrum netværksmøder og events for sociologer med det dobbelte sigte at give fagfæller muligheden for at netværke og at sikre firmaet en forankring i det eksisterende sociologmiljø.