Go to Top

2-3 kontorpladser udlejes

Vi udlejer 2-3 kontorpladser i vores storrumskontor, der rummer 6 arbejdspladser i alt. Inkluderet i lejen er fri brugsret til stemningsfuldt mødelokale med plads til op til 10 personer. Beliggenheden er central i København K – klods op ad Kongens Have og med 5 minutters gang til Nørreport Station. Vi råder over 140 yderst charmerende m2 i alt.

Med lejen af pladserne følger:
• Faste møblerede pladser (skrivebord, komfortabel kontorstol og skrivebordslampe)
• Mødelokale med whiteboard – op til 10 personer (fungerer også som frokoststue)
• Brugsret til te-køkken (opvaskemaskine, køleskab, microovn, el-koger og kaffemaskine) og toilet
• Adgang til lille kopirum med mulighed for print/kopi/scan
• Mulighed for at indgå i frokost og kaffe ordning

I kontoret sidder vi allerede et team af sociologer i en etableret virksomhed. Omgangstonen er uformel og afslappet – men også koncentreret. Vi ønsker, at vores ledige pladser besættes af nogen, der arbejder med beslægtede fagområder, så vi alle kan nyde godt af et dynamisk miljø, hvor vi kan inspirere hinanden, sparre med hinanden eller gøre brug af hinandens netværk. Læs mere her.

 

Kvalitativ analyse for Gentofte Kommune

Gentofte Kommune er i gang med en proces, der skal hjælpe med at finde svar på, hvordan kommunen bedst bakker op om ’unge på kanten’. Med ’unge på kanten’ menes der unge, der på forskellig vis befinder sig i lettere udsatte positioner, som fx kriminalitetstruede unge, unge med rusmiddelmisbrug, osv. Som led i denne proces, skal vi i Rådgivende Sociologer gennemføre en kvalitativ analyse. Analysen sker på baggrund af en række dybdegående enkeltinterviews og et fremtidsværksted med unge i kommunen, der på forskellig vis repræsenterer målgruppen. Formålet med undersøgelsen er, at den skal etablere mere viden om målgruppen og målgruppens behov, skitsere centrale problematikker og komme med anbefalinger og bud på løsninger til kommunens fremadrettede arbejde med at bakke op om unge i lettere udsatte positioner.

Undervisning om spørgeskemateknik for medarbejdere i Høje Taastrup Kommune

Vi underviste den 29. maj en lang række medarbejdere fra Høje Taastrup Kommune i surveymetoden – fra idéen undfanges til data skal afrapporteres. Undervisningen havde fokus på, hvordan kommunens medarbejdere selv kan tilrettelægge en sådan undersøgelse og den svære kunst det er at lave et spørgeskema, der giver svar på det, man gerne vil vide noget om. Desuden havde undervisningen fokus på, hvad medarbejderne skal stille sig selv af kritiske spørgsmål, når de gennemser resultaterne fra andres spørgeskemaundersøgelser.  Der var tale om en meget praktisk dag, som direkte blev omsat i en række af de projekter, som medarbejderne sad med.

Dataindsamling for Forbrugerrådet og TrygFonden om overgældsatte unge

I Rådgivende Sociologer gennemfører vi i maj-juni 2017 en spørgeskemaundersøgelse vedrørende overgældssatte unge i alderen 18-34 år. Undersøgelsen, der er et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, henvender sig til 5000 unge med henblik på at afdække deres privatøkonomi med særligt fokus på gældsætning. Undersøgelsen er en gentagelse af en undersøgelse fra 2015 med samme målgruppe. Formålet er at øge viden om gældsætning blandt unge og  udarbejde metoder til at imødekomme denne gældsætning.

Dataindsamling for KOR og Forskningsservice

Det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) og Danmarks Statistik (DST) gennemfører i øjeblikket en undersøgelse blandt udvalgte brugere af Forskningsservice. Data skal tilvejebringe viden om brugernes tilfredshed med den service, de modtager fra Forskningsservice. I denne sammenhæng samler Rådgivende Sociologer data ind blandt 2000 brugere via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres på KORs hjemmeside – registerforskning.dk – primo marts.

Social kapital og partnerskaber

I Rådgivende Sociologer har vi netop holdt oplæg for alle medarbejdere i efter- og videreuddannelsesenheden, VIA University College. Temaet for dagen var social kapital og partnerskaber. Her gav vi en grundlæggende introduktion til begreberne og satte fokus på, hvordan begreberne kan spille en central rolle i et organisatorisk og arbejdsmiljømæssigt perspektiv – og ikke mindst i forhold til at gavne samarbejdet i enheden og den uddannelsesopgave, der skal løses.

Undersøgelse om normer for affaldssortering for Københavns Kommune

Københavns Kommune har en målsætning om, at affaldssortering skal være en naturlig del af livet og hverdagen blandt borgerne i hovedstaden. I Rådgivende Sociologer bidrager vi til dette arbejde ved at tilvejebringe en grundlæggende viden omkring normer i forbindelse med affaldssortering, samt ved at identificere virksomme elementer i forbindelse med holdningsbearbejdelse og styrkelse af positive sociale normer i retning af en bedre affaldssortering. Viden tilvejebringes gennem en spørgeskemaundersøgelse samt gennem interviews med beboere og ressourcepersoner i tre udvalgte boligområder i København. I netop disse boligområder har Københavns Kommune testet forskellige interventioner med henblik på at øge beboernes affaldssortering. Undersøgelsen gennemføres foråret 2017.

Vi søger en praktikant til foråret 2017

Vi søger en initiativrig, engageret og dygtig sociologistuderende, der har lyst til at prøve kræfter med sociologien i praksis. Praktikken ligger i forårssemestret 2017. Ansøgningsfrist d. 4 november 2016 klokken 12. Læs hele opslaget her.

Evaluering af AFUK’s projekt At Ruste Sig

I perioden 2016-2017 evaluerer vi projekt At Ruste Sig. Projektet er iværksat af AFUK’s produktionsskole og Foreningen Ørkenfortet og retter sig mod målgruppen af sårbare unge i alderen 15-20 år. Med projektet ønskes det at udvikle, afprøve og implementere nye indsatser og initiativer, der kan ruste unge til medgang og modgang i livet gennem opbygning og træning af personlige og sociale kompetencer. Initiativerne dækker bl.a. over de tre nye fag: Kvajepligt, Pli og Ynde samt Krop og Humør, samt en akut pulje, der muliggør iværksættelse af hurtig hjælp i akutsituationer. Som en del af dokumentationsarbejdet gennemfører Rådgivende Sociologer en evaluering, der overvejende bygger på observationer og kvalitative interviews, men som også indeholder kvantitative elementer. Evalueringens omdrejningspunkter er, hvilken betydning projekts elementer har for unge med mistrivsel i AFUK’s miljø, og endvidere hvordan AFUK lykkes med at formulere og beskrive metoder og opgaver fra AFUK’s læringsmiljø, som kan implementeres i hele AFUK’s hus og ikke mindst inspirere andre praktikere.