Go to Top

HØRT – brugerinddragelse i praksis

I Rådgivende Sociologer har vi netop færdiggjort bogen HØRT i tæt samarbejde med antropolog Malene Meldgaard. ”Hørt” beskriver processen med at etablere en fleksibel institution – et Fremtidens Børnehjem – i en så lille by som Kerteminde med inddragelse af viden, ideer og visioner fra børnene og de unge på det eksisterende børnehjem. En række faggrupper samarbejdede over en lang periode for at få skabt den visionære bygning, som børnene og de unge samtidig ønskede skulle være det flotteste hus på vejen. Disse arkitekter, kommunikationskonsulenter, landskabsarkitekter og bygherrerådgivere er kommet til orde i denne bog, og det samme er politikerne, fonde og de ansatte samt i særlig grad børnene og de unge og deres forældre. Bogen giver viden om en brugerproces i praksis. Den beskriver både processen fra det gamle børnehjem ”Dyrehaven” til det nye børnehjem ”Villaen”, og hvad processen betød for børnene og de unges udvikling, ejerskab, empowerment og stolthed.

”Men det bedste var altså at vi kunne komme til at sige, hvad vi følte, hvad der kunne gøre gavn og ikke kunne. Jeg syntes, det fede var, at man kan give noget videre til andre unge mennesker, så de kan se, hvad vi har tænkt, så det ikke bare er en arkitekt, der har lavet et fint hus, og så står det der…” (Barn i Kerteminde børnehjem)

Download bogen her

 

Vi søger praktikant til forårssemestret 2018

Vi søger en dygtig og engageret praktikant, som har lyst til at prøve kræfter med sociologien i praksis, til forårssemestret 2018. Læs opslaget her. Ansøgningsfrist d. 22 december 2017 klokken 12. Samtaler uge 1+2.

Analyse af prævalens af behandlingskrævende høretab i Danmark

I Rådgivende Sociologer har vi i samarbejde med Niels-Henrik Møller Hansen opnået støtte fra Jascha Fonden til at gennemføre en målrettet analyse af prævalensen af behandlingskrævende høretab i den danske befolkning. Via Sundhedsdatastyrelsens registrering af behandlinger i det danske sundhedsvæsen vil vi undersøge, om der kan laves et bedre estimat af prævalensen af behandlingskrævende høretab blandt børn, unge og voksne i den danske befolkning. Projektet er inspireret af en tidligere analyse blandt CI-brugere, der pegede på, at brugen af offentlige registre til at identificere en given handicapgruppe er en farbar vej i forhold til at muliggøre undersøgelser, der kan påberåbe sig statistisk repræsentativitet, hvilket er et særsyn indenfor handicapforskningen gennemgående. Vi vil således undersøge, om det tilsvarende kan lade sig gøre i forhold til gruppen af personer, der er behandlet med høreapparater. Hvis nærværende projekt viser, at dette er muligt, vil det bane vejen for fremadrettet at kunne gennemføre bedre og mere præcise analyser af denne store gruppe af danskere, der befinder sig i en sårbar position – socialt set, i relation til arbejdsmarkedet og med hensyn til deres personlige trivsel.

 

Evaluering af projekt om børnedemokrati i boligområder

I perioden 2015-2016 gennemførte AKB Rødovre og Konradi et pilotprojekt vedrørende børnedemokrati i almene boligområder. Pilotprojektet viste blandt andet, at børns selvværd og demokratiske kompetencer øges, når de inddrages med forskellige metoder, der imødekommer at børn er forskellige. Det viste også, at boligområdets faste ressourcer er afgørende for børnedemokratiet, og at der er behov for at understøtte boligområdets faste ressourcer i arbejdet med børnedemokrati gennem eksempelvis praksisværktøjer. På baggrund af erfaringer og erkendelser fra pilotprojektet, videreudvikles, testes og forankres arbejdet med børnedemokrati i almene boligområder med støtte fra Velux Fonden i årene 2017-2019. Som evaluatorer skal Rådgivende Sociologer etablere viden om projektets processer, metoder og resultater, samt udlede erfaringer og central læring fra projektet til gavn for både projektets samarbejdende parter og andre mulige interessenter, der ønsker at opnå viden om børnedemokrati og/eller at arbejde med udvikling og etablering af børnedemokrati i andre boligområder.

Evaluering af Shared Care i Vestegnens psykiatri

I perioden 2016-2018 evaluerer vi Shared Care – et tværgående forpligtende samarbejde mellem socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og privatpraktiserende læger på Vestegnen. Shared Cares primære fokus er sundhed og sundhedsfremme for psykisk sårbare borgere med afsæt i viden om, at mennesker med psykiske lidelser har et dårligere somatisk helbred og en kortere forventet levetid sammenlignet med baggrundsbefolkningen. I perioden afprøves nye koncepter til at få Shared Cares sundhedsfremmende tilbud ud til en bredere målgruppe af psykisk sårbare borgere samt til at bygge bro mellem psykisk sårbare borgere og det almene foreningsliv. Evalueringen baserer sig hovedsageligt på kvalitative data som interviews og deltagerobservation og fokus for evalueringen vil være på, hvordan de nye koncepter virker i forhold til at øge sundhedsfremme for målgruppen.

2-3 kontorpladser udlejes

Vi udlejer 2-3 kontorpladser i vores storrumskontor, der rummer 6 arbejdspladser i alt. Inkluderet i lejen er fri brugsret til stemningsfuldt mødelokale med plads til op til 10 personer. Beliggenheden er central i København K – klods op ad Kongens Have og med 5 minutters gang til Nørreport Station. Vi råder over 140 yderst charmerende m2 i alt.

Med lejen af pladserne følger:
• Faste møblerede pladser (skrivebord, komfortabel kontorstol og skrivebordslampe)
• Mødelokale med whiteboard – op til 10 personer (fungerer også som frokoststue)
• Brugsret til te-køkken (opvaskemaskine, køleskab, microovn, el-koger og kaffemaskine) og toilet
• Adgang til lille kopirum med mulighed for print/kopi/scan
• Mulighed for at indgå i frokost og kaffe ordning

I kontoret sidder vi allerede et team af sociologer i en etableret virksomhed. Omgangstonen er uformel og afslappet – men også koncentreret. Vi ønsker, at vores ledige pladser besættes af nogen, der arbejder med beslægtede fagområder, så vi alle kan nyde godt af et dynamisk miljø, hvor vi kan inspirere hinanden, sparre med hinanden eller gøre brug af hinandens netværk. Læs mere her.

 

Kvalitativ analyse for Gentofte Kommune

Gentofte Kommune er i gang med en proces, der skal hjælpe med at finde svar på, hvordan kommunen bedst bakker op om ’unge på kanten’. Med ’unge på kanten’ menes der unge, der på forskellig vis befinder sig i lettere udsatte positioner, som fx kriminalitetstruede unge, unge med rusmiddelmisbrug, osv. Som led i denne proces, skal vi i Rådgivende Sociologer gennemføre en kvalitativ analyse. Analysen sker på baggrund af en række dybdegående enkeltinterviews og et fremtidsværksted med unge i kommunen, der på forskellig vis repræsenterer målgruppen. Formålet med undersøgelsen er, at den skal etablere mere viden om målgruppen og målgruppens behov, skitsere centrale problematikker og komme med anbefalinger og bud på løsninger til kommunens fremadrettede arbejde med at bakke op om unge i lettere udsatte positioner.

Undervisning om spørgeskemateknik for medarbejdere i Høje Taastrup Kommune

Vi underviste den 29. maj en lang række medarbejdere fra Høje Taastrup Kommune i surveymetoden – fra idéen undfanges til data skal afrapporteres. Undervisningen havde fokus på, hvordan kommunens medarbejdere selv kan tilrettelægge en sådan undersøgelse og den svære kunst det er at lave et spørgeskema, der giver svar på det, man gerne vil vide noget om. Desuden havde undervisningen fokus på, hvad medarbejderne skal stille sig selv af kritiske spørgsmål, når de gennemser resultaterne fra andres spørgeskemaundersøgelser.  Der var tale om en meget praktisk dag, som direkte blev omsat i en række af de projekter, som medarbejderne sad med.

Dataindsamling for Forbrugerrådet og TrygFonden om overgældsatte unge

I Rådgivende Sociologer gennemfører vi i maj-juni 2017 en spørgeskemaundersøgelse vedrørende overgældssatte unge i alderen 18-34 år. Undersøgelsen, der er et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, henvender sig til 5000 unge med henblik på at afdække deres privatøkonomi med særligt fokus på gældsætning. Undersøgelsen er en gentagelse af en undersøgelse fra 2015 med samme målgruppe. Formålet er at øge viden om gældsætning blandt unge og  udarbejde metoder til at imødekomme denne gældsætning.