Go to Top

Kvalitativ analyse for Gentofte Kommune

Gentofte Kommune er i gang med en proces, der skal hjælpe med at finde svar på, hvordan kommunen bedst bakker op om ’unge på kanten’. Med ’unge på kanten’ menes der unge, der på forskellig vis befinder sig i lettere udsatte positioner, som fx kriminalitetstruede unge, unge med rusmiddelmisbrug, osv. Som led i denne proces, skal vi i Rådgivende Sociologer gennemføre en kvalitativ analyse. Analysen sker på baggrund af en række dybdegående enkeltinterviews og et fremtidsværksted med unge i kommunen, der på forskellig vis repræsenterer målgruppen. Formålet med undersøgelsen er, at den skal etablere mere viden om målgruppen og målgruppens behov, skitsere centrale problematikker og komme med anbefalinger og bud på løsninger til kommunens fremadrettede arbejde med at bakke op om unge i lettere udsatte positioner.