Go to Top

Evaluering af Shared Care i Vestegnens psykiatri

I perioden 2016-2018 evaluerer vi Shared Care – et tværgående forpligtende samarbejde mellem socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og privatpraktiserende læger på Vestegnen. Shared Cares primære fokus er sundhed og sundhedsfremme for psykisk sårbare borgere med afsæt i viden om, at mennesker med psykiske lidelser har et dårligere somatisk helbred og en kortere forventet levetid sammenlignet med baggrundsbefolkningen. I perioden afprøves nye koncepter til at få Shared Cares sundhedsfremmende tilbud ud til en bredere målgruppe af psykisk sårbare borgere samt til at bygge bro mellem psykisk sårbare borgere og det almene foreningsliv. Evalueringen baserer sig hovedsageligt på kvalitative data som interviews og deltagerobservation og fokus for evalueringen vil være på, hvordan de nye koncepter virker i forhold til at øge sundhedsfremme for målgruppen.