Go to Top

Evaluering af projekt om børnedemokrati i boligområder

I perioden 2015-2016 gennemførte AKB Rødovre og Konradi et pilotprojekt vedrørende børnedemokrati i almene boligområder. Pilotprojektet viste blandt andet, at børns selvværd og demokratiske kompetencer øges, når de inddrages med forskellige metoder, der imødekommer at børn er forskellige. Det viste også, at boligområdets faste ressourcer er afgørende for børnedemokratiet, og at der er behov for at understøtte boligområdets faste ressourcer i arbejdet med børnedemokrati gennem eksempelvis praksisværktøjer. På baggrund af erfaringer og erkendelser fra pilotprojektet, videreudvikles, testes og forankres arbejdet med børnedemokrati i almene boligområder med støtte fra Velux Fonden i årene 2017-2019. Som evaluatorer skal Rådgivende Sociologer etablere viden om projektets processer, metoder og resultater, samt udlede erfaringer og central læring fra projektet til gavn for både projektets samarbejdende parter og andre mulige interessenter, der ønsker at opnå viden om børnedemokrati og/eller at arbejde med udvikling og etablering af børnedemokrati i andre boligområder.